Enginyeria, Estructures & Arquitectura

Consultoria i realització de projectes d’enginyeria industrial i construcció en l’àmbit industrial, comercial, residencial, recreatiu, energètic i instal.lacions en general.

Serveis d’enginyeria

  • Legalitzacions d’activitats i projectes ambientals.
  • Disseny i càlcul de instal.lacions elèctriques, gas, ventilació i clima, aire comprimit, petrolíferes, telecomunicacions, sanejament, acústic, contra incendis, etc.
  • Energies renovables, sistemes solars tèrmics, fotovoltaics, geotèrmics, biomassa i cogeneració.
  • Tramitacions, gestions amb administracions i companyies subministradores.
  • Naus industrials. Edificis i instal.lacions industrials.
  • Direcció o suport en la direcció tècnica de instal.lacions.
  • Càlcul estructural mitjançant elements finits (estàtic lineal, dinàmic no lineal, resposta dinàmica, etc.).
  • Obra civil, reformes i rehabilitacions.
  • Peritatges d’enginyeria industrial.
  • Formació: som consultors i formadors del Gremi d’Instal.ladors de Barcelona i l’Hospitalet, impartint cursos a instal.ladors d’energia solar tèrmica i fotovoltaica.

Últims projectes d’enginyeria


Veure tots els projectes »