Enginyeria, Estructures & Arquitectura

Habitatge unifamiliar entre mitgeres a Terrassa

Rehabilitació estructural d’un habitatge unifamiliar entre mitgeres a Terrassa. A part de la realització d’algun nou dintell amb jàsseres metàl.liques es van reforçar tots els forjats de fusta mitjançant la realització d’una nova capa de compressió de formigó lleuger solidària a les bigues de fusta mitjançant connectors. També es va lligar la nova capa de formigó amb les parets de càrrega perimetrals. Això va comportar una gran millora dels forjats enfront a càrregues gravitatòries i d’estabilització de l’edifici.

Client/PromotorParticular
LocalitzacióCarrer Sant Marian, Terrassa.
Any2012-2013
EnginyeriaVallribera Arquitectes
EstructuresBAU Enginyeria
FotografiesJose Hevia ©
CategoriesEstructures
  • estructures-santmarian-terrassa-1
  • estructures-santmarian-terrassa-2