Enginyeria, Estructures & Arquitectura

Consultoria i realització de projectes de càlcul d’estructures d’edificació en l’àmbit residencial, equipaments, comercial, oficines i naus industrials.

Serveis de càlcul d’estructures

  • Disseny i càlcul d’estructures de qualsevol tipologia (formigó armat, metàl.lica, mixta, fusta, etc.).
  • Disseny i càlcul de fonaments i elements de contenció de qualsevol tipologia (sabates, llosa, pilots, micropilots, murs, pantalles, etc.).
  • Direcció o suport en la direcció de l’obra en fase d’estructura.
  • Estudis comparatius de solucions estructurals, mètodes constructius, elecció de materials i prevaloració de costos.
  • Càlcul i comprovació d’estabilitat de fonaments i estructura.
  • Projectes de reforç i consolidació estructural.
  • Peritatges de patologies estructurals.
  • Formació: realització de cursos sobre el CTE i la EHE-08 per a empreses i professionals.

Últims projectes d’estructures


Veure tots els projectes »